KulturOrgan Skadinaujo - tidsskrift og forening

Arkeologi - Folkeminne - Natur - Motkultur

 • Arkeologi

  Vår eldste historie og kulturelle opprinnelse står sentralt i KultOrg. I den søker vi de indoeuropeiske røttene som har vært sentrale i den skandinaviske og europeiske kulturen helt opp til vår egen tid.

 • Folkeminne

  Mye av den skandinaviske arven ligger gjemt i stedsnavn, skikker og tradisjoner, sagn og myter etc. KultOrg ønsker å heve kunnskapen om vår kulturelle arv som ligger skjult i disse tradisjonene, og som ofte har røtter helt tilbake til det indoeuropeiske.

 • Natur

  Den skandinaviske kulturelle arv er nært forbundet med naturen. KultOrg fremmer et natursyn som er i samsvar med vår kulturelle arv. Det sprer seg fra miljøengasjement, kunnskap om selvberging og til formidling av den skandinaviske naturens egenart.

 • Motkultur

  KultOrg formidler vår kulturelle arv og identitet i den hensikt å være en kulturell motvekt i samtiden. Arven settes i sammenheng med en samtidig identitetsbygging og formidlingen av denne. KultOrg legger også vekt på tenkere og ideer i vår tid som bygger opp under skandinavisk og europeisk kulturell egenart.

Noen innflytelser

 • Ottar Grønvik

  Innflytelser

  Ottar Nicolai Grønvik (født 21. oktober 1916, død 15. mai 2008) var en norsk runeforsker og filolog. Han har gitt...

  detailspreview
 • Magnus Olsen

  Innflytelser

  Magnus Bernhard Olsen (1878–1963) var en norsk språkforsker, og professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo 1908–48. Magnus Olsen...

  detailspreview
 • Axel Olrik

  Innflytelser

  Axel Olrik (3. juli 1864- 17. februar 1917), dansk folkemindeforsker og litteraturhistoriker blev fra en tidlig alder fascineret af den...

  detailspreview
 • Dan Andersson

  Innflytelser

  Dan Andersson (6 april 1888 – 16 september 1920) var en poet och författare uppvuxen i Skattlösberg, inte långt ifrån...

  detailspreview