KulturOrgan Skadinaujo - tidsskrift og forening

Arkeologi - Folkeminne - Natur - Motkultur

 • Arkeologi

  Vår eldste historie og kulturelle opprinnelse står sentralt i KultOrg. I den søker vi de indoeuropeiske røttene som har vært sentrale i den skandinaviske og europeiske kulturen helt opp til vår egen tid.

 • Folkeminne

  Mye av den skandinaviske arven ligger gjemt i stedsnavn, skikker og tradisjoner, sagn og myter etc. KultOrg ønsker å heve kunnskapen om vår kulturelle arv som ligger skjult i disse tradisjonene, og som ofte har røtter helt tilbake til det indoeuropeiske.

 • Natur

  Den skandinaviske kulturelle arv er nært forbundet med naturen. KultOrg fremmer et natursyn som er i samsvar med vår kulturelle arv. Det sprer seg fra miljøengasjement, kunnskap om selvberging og til formidling av den skandinaviske naturens egenart.

 • Motkultur

  KultOrg formidler vår kulturelle arv og identitet i den hensikt å være en kulturell motvekt i samtiden. Arven settes i sammenheng med en samtidig identitetsbygging og formidlingen av denne. KultOrg legger også vekt på tenkere og ideer i vår tid som bygger opp under skandinavisk og europeisk kulturell egenart.

Noen innflytelser

 • Olav Duun

  Innflytelser

  Olav Duun (21. november 1876 -13. september 1939) vart fødd på øyi Jøa på Fosnes i Nord-Trøndelag, Noreg, på ein gard tilhøyrande...

  detailspreview
 • Bruno Liljefors

  Innflytelser

  Bruno Liljefors (14 maj 1860 – 18 december 1939) var en svensk konstnär specialiserad på natur- och vildmarksskildringar. Hans konst...

  detailspreview
 • Tarjei Vesaas

  Innflytelser

  Tarjei Vesaas (20. august 1897 – 15. mars 1970) vart fødd i Vinje i Telemark, Noreg, der han vaks upp som...

  detailspreview
 • Olav Nygard

  Innflytelser

  Olav Nygard (10. juli 1884 – 11. februar, 1924) vart fødd i Modalen i Nordhordaland, Noreg, der han vaks opp på...

  detailspreview

Vi arbeider med å lage ny nettbutikk. Den er ikke ferdig formgitt, men det er fullt mulig å bestille selv om den er uferdig.